Život na paušál

Autor: Rudolf Trbušek | 28.6.2018 o 14:22 | Karma článku: 2,00 | Prečítané:  1235x

Máme šťastie, že sme sa narodili do doby a na miesto v ktorom má väčšina ľudí dostatok. Má dostatok jedla, strechu nad hlavou, pitnú vodu, splachovacie WC, lekársku starostlivosť, moderné technológie a dostatok energií.

Sme ľudia a či už z povahy svojej prirodzenosti, alebo niečo iného chceme viac. Nikdy sa neuspokojíme s tým čo práve máme. Chceme, resp. potrebujeme stále viac výrobkov, oblečenia, peňazí, energií. Mnohí sme radi, keď si môžeme kúpiť nový mobil, auto, televízor, notebook a najlepšie, keď ich môžeme nový model meniť každé dva roky. Radi cestujeme autami, a v poslednej dobe čoraz viac ľudí využíva aj lietadlá. Veď prečo aj nie, keď sa nám tu usídlili low-cost leteckí operátori.

S fenoménom konzumnej spoločnosti a neománie (lásky v nové veci) však prichádza aj (nevyh-)nutná miera devastácie životného prostredia. Ľudia však neradi vidia (alebo nechcú vidieť), koľko je potrebné zničiť Zeme preto, aby sme si udržali svoj životný štandard. Ľudia majú vlastnosť nevidieť problém, kým sa bytostne nezačne dotýkať ich samotných. Potrebu ochrany životného priestoru pred nadmerných znečisťovaním vnímajú skôr ako slová (alebo zábery v TV zo vzdialených oblastí), ktoré sa ich vôbec netýkajú. Všetko však len do času, kým im samotným za domom pod oknami nevyrastie skládka odpadu, spaľovňa, vedenie vysokého napätia či vysielacia anténa mobilného operátora alebo sa ich dieťa nehrá na chodníku s ohorkami cigariet či odhodenými injekčnými striekačkami v tráve v parku alebo na pieskovisku. Každý človek intuitívne chápe, že niektoré veci mu škodia (alkohol, cigarety, nedostatok pohybu, znečistený vzduch, kontaminovaná voda alebo pôda, pesticídy a iné toxíny v jedle). Niektoré iné veci ľudí ovplyvňujú tiež, aj keď si to ľudia nemusia hneď ani uvedomovať. Jednou z takých vecí je aj elektromagnetické žiarenie. Žiarenie prichádza z kozmu miliardy rokov, a človek sa mu za ten čas prispôsobil (alebo aj nie – spáleniny na koži (rakovina) zo slnka pri opomenutí natretia sa opaľovacím krémom s vysokým UV filtrom).

Pri prílišonom zahltení elektromagnetickým žiarením vzniká tzv. elektrosmog. Možno hovoriť o zamorení prostredia elektromagnetickým žiarením, ktoré emitujú elektrické prístroje. Zákernosť EM žiarenia spočíva v jeho „neviditeľnosti“. Málokto si uvedomuje, koľko má vo svojom bezprostrednom okolí jeho pôvodcov. V masmédiách sa sporadicky zobrazí informácia, že telefóny spôsobujú rakovinu mozgu, ľudia protestujú proti výstavbe nového vysielača, EMP môže spôsobovať duševné poruchy, poruchy pozornosti, neplodnosť, neuro-degeneratívne ochorenia (Alzhaimer, Parkinson) a o pár dní neskôr už masmédiá píšu, že iní vedci v inej štúdii nenašli žiadnu súvislosť medzi žiarením z mobilov, Wifi a vyššie uvedenými ochoreniami či poruchami.

Ak človek dostáva veľa navzájom si protirečivých informácií, tak sa intuitívne rozhodne celú vec ignorovať. Je to preto, že myseľ ľudí nemá rada neuzatvorené situácie a v prípade komplikovaných vecí intuitívne vec odmietame riešiť (ak nás vec dostatočne nezaujala). Stačí si spomenúť na situáciu, keď sledujeme futbalový zápas a desať minúť pred koncom by nám niekto vypol TV. Pravdepodobne sa naštveme, lebo myseľ neznáša neuzatvorené konce a chceme predsa vedieť ako sa zápas skončil. Ak sa Vás niekto opýta koľko je  2+2, alebo ktoré je hlavné mesto Slovenska odpoveď hneď vieme, bez toho, aby sme nad tým museli vôbec uvažovať. Ak však uvidíte na obrazovke príklad 8 685 x 98 567 = ? pravdepodobne ho nikto z nás nezačne riešiť (lebo je to namáhavé ak sa nám výsledok nevynorí v pamäti sám od seba). Keďže však máme radi uzavretý prípad, tak nanajvýš urobíme orientačný odhad výsledku s ktorým sa uspokojíme. Rovnako to funguje s každým rozhodovaním o zložitých veciach.

 Aby sme si veci nekomplikovali uvediem iba pár informácií o (ne)škodlivosti EM žiarenia: Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala rádiofrekvenčné žiarenie do skupiny 2B "možný karcinogén" ešte v roku 2011 a nízkofrekvenčné magnetické striedavé polia už dávnejšie. Maximálne dovolené dávky žiarenia určuje legislatíva. V SR je to vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí, ktorá vychádza pri určení limitov  Medzinárodného výboru na ochranu pred ne-ionizujúcim žiarením  skrátene ICNIRP z roku 1998. Limity našej legislatívy boli nastavené ešte v časoch, keď sa o potenciálnych karcinogénnych účinkoch nevedelo! Zdravotná norma vo vyhláške určuje limit hustoty radiačného toku 10 000 mW/m2. Podľa viacerých vedeckých štúdií už pôsobenie hustoty radiačného toku RF polí o hodnote nad 1 mW/m2 má negatívny vplyv na život človeka, jeho DNA, (ne)plodnosť, poruchy spánku, poruchy koncentrácie, vznik leukémie u detí ... Teraz sa to už vie, a čo sa zmenilo v nastavení zdravotných limitov pred neionizujúcim žiarením v EÚ (SR) – NIČ ! Je pritom zarážajúce, že limity na expozície ľudí pred neionizujúcim žiarením podľa vyhlášky nerozlišujú medzi dospelými zdravými ľuďmi a deťmi, chorými a starými ľuďmi, resp. tehotnými ženami. Pre každého bez rozdielu je vo vyhláške určená maximálna rovnaká miera záťaže.

Dobre - už aspoň vieme, že nás zdravotné normy vôbec nechránia pred nadmernými hodnotami VF žiarenia, keďže je v „norme“, aby sme dostávali dávky žiarenia 1 000 násobne vyššie, ako sú potrebné na vznik závažných ochorení a porúch organizmu.  Vieme teda aspoň, či sú naše domovy a pracoviská bezpečné? Či sú bezpečné parky v mestách, kam chodia kočíkovať mamičky, a hrať sa deti na detské ihriská? Bez merania úrovní žiarenia sa to zistiť nedá, keďže frekvenčné pásmo mikrovĺn je mimo spektra viditeľného svetla ľudskému oku (teda okrem sivého zákalu, ktorý dokážu spôsobiť mikrovlny – na to nezabúdajte, keď sa budete nabudúce pozerať, ako sa Vám zohrieva chutné jedlo v mikrovlnke.

O škodlivosti mikrovlnného žiarenia z mobilov a mikrovlniek už počul určite každý. No veľa ľudí si ani neuvedomuje, že mobil k svojej prevádzke potrebuje infraštruktúru. Tak ako auto potrebuje cesty po ktorých jazdí, tak aj mobily a Wifi zariadenia potrebujú zariadenia na prenos signálov (antény a vysielače). S rastom počtu mobilných operátorov a služieb nimi ponúkaných (2G,3G,4G) a chystané spustenie 5G sietí a širokopásmového internetu pribúdajú na strechách bytových domov, kancelárskych budov a stožiaroch nové a nové vysielače ako huby po daždi. Stačí sa len pozrieť  z okna a s vysokou pravdepodobnosťou nejaký vysielač uvidíte. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť orientačný nákres ako sa šíri signál zo základňovej stanice mobilného operátora (BTS). Signál stráca na intenzite so vzdialenosťou od zdroja, avšak ešte vo vzdialenosti cca 300 m od v smere hlavného lúča môže hodnota presahovať 1mW/m2. Mikrovlny prenikajú aj cez pevné prekážky (drevo, tehly, betón) a preto ak je Váš byt v blízkosti 100 – 300 metrov ste v potenciálnom riziku, keďže niektoré štúdie naznačujú, že obyvatelia v dosahu viac ako 300 m od BTS majú zvýšenú pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu oproti ľuďom bývajúcim vo vzdialenosti viac ako 500 m.

Na meranie sily vysokofrekvenčných mikrovlnných žiarení môžeme využiť merače. Tieto sa dajú zakúpiť za cenu okolo 200 €, s ktorými dokáže merať aj laik a sám si vyhodnotí výsledky. Takéto prístroje sa dajú aj prenajať za cca 20 €/deň. Existujú špecializované prístroje s vysokou citlivosťou a vyšším rozsahom nameraných hodnôt FR (mikrovĺn) alebo Nízke frekvencie – tie sú však pre bežného človeka zbytočné a drahé. Viaceré prístroje merajú okrem FR (mikrovĺn) hustoty žiarivého toku (mW/m2) aj intenzitu elektrického poľa (V/m)magnetickú indukciu (mG *miliGauss , resp. nanotesla nT  1mG = 100nT).

Doma nás môžu ohrozovať dva druhy žiarení:

NF (nízkofrekvenčné) a RF (rádiofrekvenčné, mikrovlnné). Nízkofrekvenčné žiarenia sa generuje elektrike v zástrčke (50 Hz), káble v stenách, predlžovačky, vypínače, ističe, žiarovky, elektromery a všetky elektrospotrebiče zapojené do elektrickej siete bez ohľadu na to či sú zapnuté alebo nie. Niektoré elektrospotrebiče s vysokým príkonom generujú vysoké elektromagnetické pole (digestory, rýchlo varné kanvice, práčky, elektrické kúrenie...) Toto pole však rýchlo stráca na sile a je obrovský rozdiel, či má človek posteľ umiestnenú 3-5 cm od zástrčky alebo elektrického kábla v stene  alebo 50 cm od zástrčky (spotrebiča) 1-2 V/m. Podľa niektorých štúdií dlhodobý pobyt (spanie) v elektrickom poli o veľkosti 6 V/m môže spôsobovať zdravotné problémy. NF žiarenie veľmi rýchlo stráca na sile  a cca 1 m od zdroja sú hodnoty „OK“ – toto však neplatí pre elektrické stĺpy vysokého napätia. Tam sú bezpečné vzdialenosti desiatky metrov od drôtov vysokého napätia. V technických normách sú síce stanovené ochranné pásma, avšak už vyššie sme si uviedli, ako to s legislatívou je. Preto sa radšej treba riadiť princípom predbežnej opatrnosti a pokiaľ je to možné nekupovať byť pri blízkom zdroji VVN.

RF (rádiofrekvenčné, mikrovlnné) – Zatiaľ čo NF žiarenie veľmi rýchlo stráca na sile, je vysokofrekvenčné žiarenie výkonnejšie a preniká na väčšie vzdialenosti.  Mobilné telefóny využívajú frekvenčné pásmo – 800 MHz - 2,6 GHz, mikrovlnky 2,45 GHz, Wifi 2,4GHz- 5,6 GHz. Nešíri sa konštantnou silou, ale v pulzoch a tieto môžu mať rôznu veľkosť.  Ak sa Váš dom nenachádza  v dostatočnej blízkosti BTS, ktorý sami nedokážete ovplyvniť, tak pravdepodobne sa budete sami doma ožarovať prostredníctvom mikrovlnky a Wifi – routera či mobilom.

Aby tento článok bol písaný v pozitívnom duchu, tak aspoň uvádzam, že je možné čiastočne sa chrániť  pred RF žiarením. Na trhu sú dostupné riešenia v podobe špeciálnych náterov na steny, záclony, závesy – ktoré tým, že v sebe obsahujú všité kovové vlákna (medené, strieborné) v určitej mriežke – dokážu podobne ako Faradaiova klietka zachytávať VF žiarenie ale aj prostriedky osobnej ochrany vo forme rôznych druhov oblečenia.  

Pozn: Na internete sa dajú nájsť videá, ako si ľudia chránia hlavu pred žiarením zabalením do alobalu. V jednom príspevku tak učinil pilot Ryanairu, pričom následne čelil vlne kritiky zo strany médií. Vo všeobecnosti kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, a hliník v tomto smere nie je výnimka. Čiže čo sa na jednu stranu javí ako „vtip“ môže byť na stranu druhú stranu reálne dostupná alternatíva proti RF žiareniu. Skúste zmerať a sami uvidíte. Netreba však veriť všetkému, čo sa človek dočíta na webe alebo dozvie v médiách. Rôzne ezoterické predmety vo forme pyramídok, šungitových kameňov či iných zaručených tipov na odbúranie elimináciu RF polí  treba IGNOROVAŤ!, keďže merania žiadnu zmenu v ich okolí neukážu, tj. RF žiarenie odbúravať nedokážu.

7+1 tipov všeobecne známych ale nie vždy dodržiavaných pre „bezpečnejšie“ užívanie mobilu (wifi):

  • Netelefonovať dlho (čím kratšia expozícia, tým lepšie. Voľné minúty a neobmedzené hovory nie sú zadarmo – platíte svojim zdravím)

  • Pri telefonovaní držať mobil od hlavy čo najďalej každý cm tu hrá rolu (odporúča sa hands free, a najnovšie Air tube).

  • Nedávať mobil malým deťom (deti absorbujú viac žiarenia ako dospelý človek)

  • Pri „prezváňaní“ nepočúvať mobil ako zvoní (intenzita vyžarovania je vtedy vyššia ako pri samotnom hovore!)

  • Nepoužívať mobil v dopravných prostriedkoch MHD, výťahoch a v miestach so slabým pokrytím signálom (mikrovlny sa odrážajú od kovových stien a zároveň signál mobilu je slabší , tak vysiela na vyššom výkone, čim ešte viac ožarujete nie len seba ale všetkých ľudí naokolo)

  • Pri používaní mobil na dáta (Wifi) alebo dátové pripojenie je intenzita žiarenia rádovo vyššia ako pri telefonovaní a signál sa síri na väčšiu vzdialenosť od mobilu ako pri telefonovaní. Preto je dobré nemať dátové pripojenie zapnuté nonstop.

  • Pri spaní je vhodné mobil vypínať, (prepnúť) na letový režim, alebo ho mať čo najďalej od tela.

Melatonín – je hormón produkovaný v mozgu. Tento hormón je pre ľudské telo veľmi dôležitý, lebo regeneruje organizmus a má antioxidačné (protirakovinové) účinky. Jeho nedostatok spôsobuje zmeny nálad, depresiu, poruchy spánku. Je citlivý na svetlo, resp. žiarenie a preto sa tvorí v mozgu keď je tma. Mikrovlny znižujú jeho tvorbu. Myslite na to v čase keď si pôjdete ľahnúť a vypnite Wifi aspoň na noc. Pomôžete tým určite v prvom rade sebe i svojim deťom, no do určitej miery aj susedom.

Stačí sa len pozrieť na dostupnosť Wifi sietí v bytovkách, zmerať EMP v mestských parkoch, trend v zavádzaní Wifi do škôl, dopravných prostriedkov MHD a vlakov, predpokladaný budúci vývoj zavedenia 5G sietí s neustálym pripojením celej domácnosti (internet vecí), a je zrejmé, že smerujeme niekam, kde sa našim predkom ani nesnívalo. Výdobytky vedy a modernej techniky sú super. No možno fungujeme na paušál, pričom cena na faktúre ktorá nám bude vystavená o niekoľko desaťročí bude privysoká. A to nehovorím len o peniazoch. Limity na expozície neionizujúcim žiarením nezodpovedajú bio-medicínskemu výskumu v danej oblasti a preto si treba síce užívať nové technologie, no byť zodpovedný v ich užívaní a pokiaľ je to možné, treba tlačiť na samosprávy a štát, aby sa správal rovnako zodpovedne, ako to očakáva od svojich občanov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kedy advokáti pracujú zadarmo

Vznikol u nás prvý pro bono rebríček.

Stĺpček Jakuba Fila

Figa borová v podaní Igora Matoviča

Krajina si zaslúži mať príčetného premiéra.


Už ste čítali?