Exekučná imunita 2 – ODDLŽENIE.

Autor: Rudolf Trbušek | 22.7.2016 o 23:00 | Karma článku: 2,37 | Prečítané:  1409x

Balíček nových prodlžníckych zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti SR rastie ako huby po daždi. Od 1.1.2017 sa môže dlžník FO rozhodnúť pre oddlženie formou KONKURZU alebo SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA. 

V predchádzajúcom príspevku som sa v svojom blogu zaoberal možným dosahom navrhovanej novely Exekučného poriadku na exekučné konania po 1.1.2017. V tejto súvislosti  však nie je možné nespomenúť aj navrhovanú novelu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá od 1.1.2017 zásadne ovplyvní  životy dlžníkov a aj ich veriteľov.

Dlžník fyzická osoba – nepodnikateľ,  alebo aj živnostník bude mať od nového roku na výber z dvoch možností pre svoje oddlženie:

1. KONKURZ

Dlžník bude môcť prostredníctvom advokáta alebo Centra právnej pomoci  podať návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie), ak má aspoň jeden záväzok (veriteľa) po lehote  splatnosti  viac ako 6 mesiacov. Pohľadávka voči dlžníkovi musí byť zároveň v exekúcii. Keďže je v SR viac ako 3 milióny exekúcií, tak nájsť takých dlžníkov asi nebude problém.  Spolu s návrhom bude potrebné uhradiť preddavok na trovy správcu (cca 500 € *presná výška dnes ešte nie je známa. Ak však dlžník nebude mať ani týchto cca 500 €  (napr. osoba v hmotnej núdzi), tak mu ich štát poskytne vo forme pôžičky prostredníctvom Centra právnej pomoci. Celkom zaujímavý nápad poskytovať pôžičku osobe, ktorá je dlžníkom bez majetku a predpokladať, že to v budúcnosti splatí). Súd do  15 dní od podania návrhu rozhodne uznesením  o vyhlásení konkurzu súčasťou ktorého bude aj rozhodnutie o oddlžení.

Uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu = rozhodnutie o oddlžení = týmto dňom sa pohľadávky vzniknuté pred vyhlásením konkurzu , stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené do konkurzného konania (navrhovaný § 171). Upokojené v konkurze  môžu byť len prihlásené pohľadávky. Niektoré druhy pohľadávok sa však stanú nevymáhateľné bez možnosti ich uspokojenia v následnom konkurze.  Napr. pokuty (verejnoprávne peňažné sankcie), zmluvné pokuty, príslušenstvo pohľadávky nad 5 % ročne, pohľadávky zo zmenky atd. (*zmenky tým pádom ako prostriedok zabezpečenia pohľadávky de facto skončia, nakoľko zabezpečenie pohľadávky týmto spôsobom stratí pre veriteľa opodstatnenie. To je asi pozdrav vlády pre niektoré nebankové spoločnosti ,keďže táto úprava postihne všetky zmenky vyhotovené v minulosti) a veritelia takýchto pohľadávok stratia možnosť ich reálne vymáhať.

Obrovským benefitom pre dlžníka bude, že v zmysle § 171 l a § 171 m po vyhlásení konkurzu na majetok osoby dlžníka budú zastavené všetky prebiehajúce súdne a exekučné konania proti dlžníkovi. Trovy takto zastavených konaní bude platiť oprávnený (veriteľ). Nová exekúcia proti dlžníkovi nebude môcť začať počas prebiehajúceho konkurzu. Zrušia sa všetky exekučné záložné práva na nehnuteľnosti. Je iróniou osudu, že  veritelia, ktorí si uplatnili svoje pohľadávky prostredníctvom exekútora skôr a „ich exekútor“ takto zabezpečil majetok dlžníka pre vymoženie pohľadávky sa dostáva na úroveň „obyčajného“ veriteľa, ktorý si svoju pohľadávku ani nevymáhal  prostredníctvom súdneho exekútora a takto šetril náklady. (*V prípade prihlásených pohľadávok do konkurzu totiž správca vykoná rozvrh výťažku pomerne  podľa výšky prihlásených pohľadávok § 171 za ods. 2, čiže žiadna priorita podľa zápisu na LV ako pri rozvrhu výťažku exekúcie dnes).

Majetok dlžníka, ktorý vlastnil v deň vyhlásenia konkurzu bude speňažený (predaný) a z výťažku predaja tohto majetku budú môcť byť uspokojení veritelia. Keďže zákon nestanovuje žiadnu minimálnu  hranicu pre uspokojenie veriteľov, v zásade  sa môže stať, že veritelia nedostanú vôbec nič. Vyhlásením konkurzu zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a celý majetok z bezpodielového vlastníctva bude súčasťou konkurznej podstaty.

Cestou nového konkurzu sa asi vyberú ľudia, ktorí:

a)  nemajú buď  žiadny, resp. majú len minimálny majetok.

b) Pravdepodobne sa konkurz oplatí  aj ľuďom s vyšším pravidelným príjmom (keďže ten im už exekútor nebude môcť zobrať) alebo dôchodkom 

Takýto ľudia budú môcť začať viesť „nový život“ bez dlhov a veriteľov.   

2. SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Druhou formou oddlženia bude forma splátkového kalendáru. Dlžník môže požiadať súd o schválenie splátkového kalendáru. V tomto prípade si bude môcť dlžník ponechať celý svoj majetok a ak súd schváli splátkový kalendár, tak bude dlžník povinný po dobu 5 rokov splácať dlh svojim veriteľom. Zákon navrhuje minimálne 30 % uspokojenie veriteľov  počas 5 rokov. Vo zvyšku 70 % hodnoty pohľadávok budú pohľadávky veriteľov súdne (exekučne) nevymáhateľné. Tento variant pre oddlženie si pravdepodobne zvolia ľudia:

a) ktorí majú majetok vyššej hodnoty, ale nižší príjem počas nasledujúcich 5 rokov . Príjem však musí pokryť 30 % pohľadávok inak nebude môcť splátkový kalendár vzniknúť.

b) ktorí si chcú ponechať svoj majetok a len chcú znížiť svoju dlhovú záťaž o 70 %.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o navrhovanej právnej úprave pridávam link na legislatívny proces:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/691

Pozn:  Podľa navrhovanej novely sa oddlženie nebude povinne vzťahovať na zabezpečené pohľadávky (napr. hypotéky v bankách) a v prípade, ak si banka svoju pohľadávku neprihlási v konkurze, nebude môcť byť v zásade predmetom predaja v rámci konkurzu táto nehnuteľnosť dlžníka. Oddlženie v navrhovanej forme vyzerá ako celkom zaujímavý spôsob, ako sa zbaviť raz za 10 rokov všetkých dlhov s tým, že dlžníkovi ostane byt (dom) s hypotékou bez ďalších veriteľov a exekúcií. (*zaujímavé hlavne pre banky a dlžníkov).

K tomuto návrhu zákona bolo vznesených viac ako 600 pripomienok, tak uvidíme v akom znení sa ho   nakoniec   podarí presadiť. V každom prípade sa pre dlžníkov (a špekulantov) črtajú veľmi zaujímavé  možnosti realizácie. Buďme však optimisti a chcime veriť v to, že v tomto štáte existuje u väčšiny občanov morálna zábrana, ktorá im zamedzí v bezbrehom zneužití tohto zákona.  Ak by tomu tak nebolo, bude musieť zákonite nasledovať štátna regulácia – a opätovné sprísnenie zákona v tejto oblasti, čo by malo negatívny dopad hlavne  na tých  "poctivých neplatičov". 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Trump pokračuje v kampani. Útočí, rozdeľuje a izoluje

Prvý Trumpov prejav vo funkcii prezidenta sa podobal na tie, ktoré prednášal ešte pred voľbami.

EKONOMIKA

Davos: Euro stroskotalo a svet sa dramaticky zmenil

Svetové ekonomické fórum sa nieslo v znamení Trumpa.


Už ste čítali?